ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣΠΟΥΔΕΣ : Οικονομολόγος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Αναγνωρίσεις : Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΑΜΟΕ 82535)

Εμπειρία : Οικονομοτεχνικός Αναλυτής - Ερευνητής, Λογιστής / Φοροτεχνικός