ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ : Βιομηχανικός Οικονομολόγος - Θεσσαλονίκης

Αναγνωρίσεις : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών.Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου - Μελετητής του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Εμπειρία : Κύριος Μέτοχος της εταιρίας SPECTRUM Προβολές και Διαφημίσεις. Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Ε. (Εταιρία Διανομής των Κεραμοποιών Θεσσαλίας) Οικονομικός Διευθυντής ΒΑΛΕΡΙΝΤ Α.Ε.