ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οικονομολόγος- Μελετητής
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Διοίκηση επιχειρήσεων
ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΕΠΕ

Η εταιρία είναι σύγχρονη με πλήρη εξοπλισμό ώστε να επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση των τελευταίων επιτεύξεων της επιστήμης στους κλάδους που αυτή ενεργοποιείται στην επίλυση των θεμάτων των πελατών της.