ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Iδρύθηκε στις 26 Μαρτίου του 1990. Προήλθε δε από τη συγχώνευση τριών επιχειρήσεων συμβούλων. Η αναγκαιότητα της ίδρυσης της προέκυψε από την έλλειψη στελεχών στις επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας που παρατήρησαν τα ιδρυτικά στελέχη της "ΕΥΡΩΓNΩΣΗ Ε.Π.Ε."

Η πλατιά εμπειρία τους, τόσο στον Ελληνικό χώρο όσον και στο εξωτερικό και με οδηγό την ειδικότητα τους, παρατήρησαν ότι υπήρχε σημαντική ανάγκη οργανωμένου τμήματος πληροφόρησης για τις αυξανόμενες προσφορές επενδυτικών κινήτρων που προέρχονταν από το κράτος (εθνικές και περιφερειακές) και απ' ευθείας από την Ε.Ε. (ΕΟΚ στην αρχή). Τα κίνητρα αυτά εμφανίζονταν σε προγράμματα ανάπτυξης που αφορούσαν τον Α) πρωτογενή τομέα (παραγωγή προϊόντος), Β) Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση προϊόντος) και Γ) Τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών).

Η ΕΥΡΩΓNΩΣΗ Ε.Π.Ε. στα είκοσι αυτά χρόνια της επιχειρησιακής δράσης της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε ιδιωτικές επενδυτικές δραστηριότητες, έχει προσφέρει στην τοπική ανάπτυξη σημαντικό έργο.