ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ/ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ

Νέες προσκλήσεις για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για να ενταχθούν στα προγράμματα μέτρο2.1 των Υδατοκαλλιεργειών,μέτρο 2,3 μεταποίηση και εμπορία και μέτρο 1.1 μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριωτήτων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας υπέγραψε ο  αναπληρωτής υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται έως 60%  στο μέτρο 2.1 ιχθυοκαλλιέργεια, και έως 50% στο μέτρο 2.3 εμποριο και μεταποίηση

 

Περισσότερα...

Προθεσμίες για την υλοποίηση Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε αγορές της ΕΕ και Τρίτων

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς για την υλοποίηση Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων σε αγορές της ΕΕ και Τρίτων Χωρών, στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 501/2008 της Επιτροπής, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το τρέχον έτος, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου.

Περισσότερα...

5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER του Ν. Καρδίτσας

Αντικείμενο της Πρόσκλησης :

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 « Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.», εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.

Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

Περισσότερα...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα  Σκρέκα και του Υφυπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν:

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...