ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" έπειτα από την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 14.11.2016.

 

Το Μέτρο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστά επιχορήγησης έως και 90% του προϋπολογισμού.

 

Από το σύνολο των 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Μέτρου, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε ποσό ύψους έως 170 εκατ. ευρώ.

 

1. Ενισχυόμενες δράσεις:

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 : Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 :Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)

γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 :Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

 

2. Δικαιούχοι

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι στην δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)  μόνο οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ενώ στην Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες ενισχύονται οι επαγγελματίες αγρότες.

 

3. Ενισχυόμενοι κλάδοι

 

α) Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν).

 1. Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 2. Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 3. Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 4. Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι - Σηροτροφία - σαλιγκάρια)
 5. Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 6. Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 8. Οίνος
 9. Οπωροκηπευτικά
 10. Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 13. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

 

β) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

 1. Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 2. Ζυθοποιία
 3. Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 4. Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 5. Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 6. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 7. Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,
 8. Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 9. Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
 10. Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
 11. Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες
 12. Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

 

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντος του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικό προϊόν) και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθούν στην παραπάνω δράση είναι, είτε να διαθέτουν οι ίδιοι την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, είτε να την αιτούνται στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Σε περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.

 

γ) Δράση 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

 1. Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και προϊόντων με βάση το κρέας,
 2. Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτi)
 3. Οίνος - Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 4. Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 5. Ζυθοποιία
 6. Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής
 7. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή αιθέριων ελαίων)
 8. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
 9. Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 10. Επεξεργασία καπνού.

 

5. Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες


 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.
-βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας
-ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
-οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης.
-Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

β) Δεν ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Αγορά οικοπέδου.
 • Αγορά ή μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, ανεξάρτητα από την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης
 • Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας και για τρέχουσα απόσταση μέχρι 200 μ.
 • Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
 • Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κλπ).
 • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 8Α του παρόντος άρθρου.
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 • Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (ακόμα και αν πρόκειται για καινούργιο εξοπλισμό)
 • Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
 • Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα.
 • Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την αξιολόγηση της επένδυσης.
 • Υπερβάσεις κόστους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (π.χ. HACCP) σε νέες τεχνολογίες.
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
 • Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
 • Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.

 

Εξαιρουμένων των γενικών δαπανών, δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης, δεν είναι επιλέξιμες. (Άρθρο 60, καν. 1305/2013 (L 347)).

 

6. Όρια προϋπολογισμού αιτήσεων στήριξης


Δράση

Κατώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός (σε ευρώ)

Ανώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός (σε ευρώ)

4.2.1

100.000,00 

10.000.000,00 

4.2.2

100.000,00 

5.000.000,00 

4.2.3

50.000,00 

300.000,00

 

7. Ένταση ενίσχυσης

Για τις Δράσεις 4.2.1 & 4.2.2:

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

50%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Πελοπόννησος

Κρήτη

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

40%

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Αττική

 

Για την Δράση 4.2.3

 


Περιφέρειες NUTS2

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης σε ΜΜΕ βάσει άρθρου 44 Καν. (ΕΕ) 702/2014

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Περιφέρειες NUTS3

% των επιλέξιμων δαπανών

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο του 60% του μέσου όρου της ΕΕ-27

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

Θεσσαλίας

35%

45%

Ηπείρου

35%

45%

Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

Πελοποννήσου

35%

45%

Βορείου Αιγαίου

35%

45%

Περιοχές «γ» αραιοκατοικημένες περιοχές και σε περιφέρειες NUTS3 ή τμήματα αυτών που έχουν χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του ΕΟΧ ή της ΕΖΕΣ

Στερεά Ελλάδα

Ευρυτανία

25%

35%

Δυτική Μακεδονία

Καστοριά

25%

35%

Φλώρινα

25%

35%

Πρώην περιοχές «α» (περίοδος έως 31/12/2017)

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά

25%

35%

Κοζάνη

25%

35%

Ιόνια Νησιά

25%

35%

Κρήτη

25%

35%

Πρώην περιοχές «α» (περίοδος από 1/1/2018 έως και 31/12/2020)

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενά

20%

30%

Κοζάνη

20%

30%

Ιόνια Νησιά

20%

30%

Κρήτη

20%

30%

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ»

Αττική

20%

30%

Στερεά Ελλάδα

Βοιωτία

20%

30%

Φθιώτιδα

20%

30%

Εύβοια

20%

30%

Φωκίδα

20%

30%

Νότιο Αιγαίο

20%

30%