ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

2η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ(ΟΠΑΑΧ)

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο συνολικός προϋπολογισμός επενδύσεων για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να ανέλθει στα 14.400.000 ευρώ με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 7.200.000 ευρώ (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) . Το ποσοστό ενίσχυσης είναι, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 50%.

 

Στόχος των Μέτρων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.

Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας οι περιοχές στις οποίες μπορεί να υλοποιηθούν επενδύσεις είναι :

 

  • ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: Όλες οι δημοτικές ?τοπικές κοινότητες εκτός από τις Δ.Κ. Ελασσόνας, Κρανέας και τις Τ.Κ. Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Κεφαλοβρύσου, Στεφανοβούνου.
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ: Οι Τ.Κ. Ανατολής, Γερακαρίου, Δήμητρας, Ελάφου, Καρίτσας, Μαρμαρινής, Μεγαλόβρυσου, Μελιβοίας ,Μεταξοχωρίου, Νερόμυλων, Ομολίου, Ποταμιάς, Στομίου, Σωτηρίτσας.
  • ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ: Οι Τ.Κ. Αμπελακίων, Γόννων, Ελάτειας, Ευαγγελισμού, Ιτέας, Καλλιπεύκης, Κρανιάς, Παραποτάμου, Πουρναρίου, Πυργετού, Τεμπών

Για το Μέτρο 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν ενδεικτικά την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς τουρισμού, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

Δικαιούχοι είναι Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013.

 

Για το Μέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» οι επενδυτικές δαπάνες ενδεικτικά αφορούν :

  • ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,
  • βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους,
  • δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Για το Μέτρο 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», οι επενδυτικές δαπάνες ενδεικτικά,αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η 24η Απριλίου 2013.