ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

LEADER

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τ.Π. LEADER ΤΟΥ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης :
Στο πλαίσιο του Άξονα 4 « Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.», εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.

Περισσότερα...

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», στα παρακάτω  υπομέτρα  και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER  για το Νομό Λάρισας:

Περισσότερα...

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τ.Π. LEADER ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 « Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

Περισσότερα...

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προκυρήχθηκε το πρόγραμμα Προσέγγισης Leader για το Νομό Τρικάλων.

Περισσότερα...

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader για το Νομό Κοζάνης.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...