ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με τίτλο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Περισσότερα...

Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσιών

 

Προκηρύχτηκε στις 14 Ιανουαρίου  το πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών.

Περισσότερα...

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

1. Κατηγορίες Επενδύσεων

1. Γενική Επιχειρηματικότητα
Αφορά: κάθε επιχειρηματία
Προβλέπει:  Φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 

2. Περιφερειακή Συνοχή
Αφορά: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

Περισσότερα...

NEO !!! ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 3908

NΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ' ΑΡΙΘΜ 3908

 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ Φύλλο 8 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στις 01 Φεβρουαρίου 2011 προκυρήχθηκε ο Νέος Νόμος που αφορά την Ενίσχυση Ιδιωτικών Ενισχύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα, και την Περιφερειακή συνοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.