ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ/ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ

Νέες προσκλήσεις για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για να ενταχθούν στα προγράμματα μέτρο2.1 των Υδατοκαλλιεργειών,μέτρο 2,3 μεταποίηση και εμπορία και μέτρο 1.1 μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριωτήτων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας υπέγραψε ο  αναπληρωτής υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται έως 60%  στο μέτρο 2.1 ιχθυοκαλλιέργεια, και έως 50% στο μέτρο 2.3 εμποριο και μεταποίηση

 

Περισσότερα...

5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER του Ν. Καρδίτσας

Αντικείμενο της Πρόσκλησης :

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 « Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.», εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.

Περισσότερα...

3η προκήρυξη Μέτρου 123Α. Μεταποίηση στην Γεωργία

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ Α Λ Ε Ι
Τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α:

Περισσότερα...

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», στα παρακάτω  υπομέτρα  και δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER  για το Νομό Λάρισας:

Περισσότερα...

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)"

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΑν.) προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...