ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

4 ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

Με την προδημοσίευση τεσσάρων νέων δράσεων προυπολογισμού 350 εκατ ευρώ ξεκινά επίσημα από σήμερα ο κύκλος των χρηματοδοτήσεων του νέου ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ

Για έναν μήνα θα παραμείνουν σε φάση διαβούλευσης οι προδημοσιεύσεις των τεσσάρων δράσεων που αναμένεται να προκηρυχθούν σήμερα για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα ακολουθήσει έκδοση των επίσημων προσκλήσεων που θα παραμείνουν ανοιχτές για δύο ακόμη μήνες. Στο νέο ΕΣΠΑ επιστρέφει η λογική των "δύο φάσεων" προκειμένου να μην συγκεντρώνονται πολλά αιτήματα ταυτόχρονα και η διαχείρισή τους να είναι αποτελεσματικότερη, ενώ προβλέπεται και "ρήτρα προσαύξησης" σε περίπτωση επίτευξης του στόχου δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας όπως τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιας για τα θέματα του ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης. Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας, στα νέα προγράμματα υπάρχει πρόβλεψη για προκαταβολή έως και του 40% της ενίσχυσης έναντι ισόποσης προκαταβολής εγγυητικής επιστολής.


 

1.Δράση ενίσχυσης αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αφορά ανέργους γεννημένους προ της 1.1.1991 που ασκούν συναφή με το πτυχίο τους δραστηριότητα. Θα υπάρχουν δύο κύκλοι για το πρόγραμμα, ο πρώτος προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ και ο δεύτερος 32,5 εκατ. ευρώ (σύνολο 50 εκατ. ευρώ). Χρηματοδοτεί κατά 100% επενδύσεις 5.000-25.000 ευρώ. Στόχος να ενταχθούν 2.200 πτυχιούχοι και να δημιουργηθούν 500 θέσεις εργασίας.

Αναλυτική προδημοσίευση εδώ

2.  Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Ο προϋπολογισμός του είναι 120 εκατ. ευρώ για επενδύσεις έως 60.000 ευρώ και με ποσοστό επιδότησης στο 100% της επένδυσης. Θα ενισχύσει 2.500 επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία 4,5 χιλ. θέσεων εργασίας

Αναλυτική προδημοσίευση εδώ

3. Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους διατροφής, πολιτισμού, βιομηχανικά υλικά, ενέργεια, πληροφορική, υγεία, περιβάλλον κα. Ο προϋπολογισμός της δράσης  είναι 130 εκατ. ευρώ (52+78 εκατ. ευρώ σε δύο φάσεις)  και χρηματοδοτεί επενδύσεις 15.000 έως 200.00 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 40% και ρήτρα προσαύξησης επιπλέον 10% εφόσον επιτευχθεί ο στόχος πρόσληψης προσωπικού. Στόχος είναι να υπαχθούν 1600-1800 επιχειρήσεις.

Αναλυτική προδημοσίευση εδώ

4. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 50 εκατ. ευρώ για επενδύσεις 15.000 έως 150.000 ευρώ) με ποσοστό επιδότησης 40% και ρήτρα προσαύξησης 10%. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι για 600-700 υφιστάμενες επιχειρήσεις και 500 νέες θέσεις εργασίας.

Αναλυτική προδημοσίευση εδώ