ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

SAPARD ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Όπως είναι γνωστό, η Ε.Ε στα πλαίσια της βοήθειας για την ανάπτυξη των πρώην Ανατολικών χωρών, κυρίως των Βαλκανίων,  έχει δημιουργήσει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ SAPARD, για την ανάπτυξη αγροτικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ υπάρχουν διάφορα στάδια διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανόμενης και επιδότησης, έως 50%, προκειμένου οι Έλληνες Επιχειρηματίες να μπορέσουν να προχωρήσουν σε παραγωγικές επενδύσεις στις προαναφερόμενες χώρες.
Με δεδομένο το χαμηλό κόστος παραγωγής (χαμηλά ενοίκια, αγορά χώρων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) σε συνδιασμό και με την υπάρχουσα τεχνογνωσία, μπορούν πραγματικά οι Ελληνικές Επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών.