ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσπαθώντας η εταιρεία μας να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους επενδυτές αναλαμβάνει την έρευνα αγοράς και σε συνδιασμό με την οικονομική δυνατότητα του φορέα παρουσιάζει το αντίστοιχο σχέδιο επένδυσης με ολόκληρο τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
Αυτό συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα Προσπέκτ και τις Τεχνικές Περιγραφές των μηχανημάτων και φυσικά με τα Προτιμολόγια, τα οποία απαιτούνται για την συγγραφή της Μηχανολογικής και κατ' επέκτασιν της Οικονομοτεχνικής Μελέτης.
Ετσι ο φορέας έχει να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων, που αφορούν την σχεδιαζόμενη επένδυσή του, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της αποτυχημένης επιλογής.