ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Είναι γνωστά σε όλους μας τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις. Κατά κανόνα βασικές πηγές χρηματοδότησης αποτελούν οι Τράπεζες.
Μια σωστή μελέτη για χορήγηση Βραχυπροθέσμων - Μεσοπροθέσμων - Βιοτεχνικών δανείων, καθώς και Κεφαλαίων Κινήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση ανάλογων πόρων χρηματοδότησης.
Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς επίσης και την διαπραγμάτευση των όρων δανεισμού με οποιαδήποτε Τράπεζα και για οποιαδήποτε επιχείρηση.
Είναι μια διαδικασία που απαιτεί σωστή ανάλυση και παρουσίαση των αντίστοιχων στοιχείων της επιχείρησης.

Πολλές φορές απόρριψη χρηματοδότησης από Τράπεζα σε επιχείρηση, μπορεί να σημαίνει ακόμα και οικονομική καταστροφή.