ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9000 και 14000)

H EΥΡΩΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της στην δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την πιστοποίηση κατά ISO 9000 σε μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις πελάτες της.
Η εμπειρία της στον τομέα των εντάξεων των επενδύσεων σε αναπτυξιακά κίνητρα, εθνικά και κοινοτικά, συμβάλει ικανοποιητικά, ώστε οι αναγκαίες επενδύσεις που γίνονται για την πιστοποίηση της ποιότητας λαμβάνουν σημαντικές επιδοτήσεις.
Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. έχει αξιόπιστους και ικανούς συνεργάτες που εξειδικεύονται στον τομέα αυτό και έτσι πάντα προσφέρει υπηρεσίες που είναι επίκαιρες και με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Όπως πάντα η επιτυχημένη πορεία της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε. είναι η εγγύηση στην σωστή και λιγότερο δαπανηρή επίτευξη της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ κατά ISO 9000, τώρα και ISO 14000.