ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Eίναι γνωστό ότι προκειμένου η Ελλάδα να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της ΕΟΚ έχουν θεσπισθεί διάφοροι Αναπτυξιακοί Νόμοι Ελληνικοί και της ΕΟΚ, οι οποίοι επιδοτούν διάφορες επενδύσεις και τα ποσοστά επιδότησης αρχίζουν από 15% και φθάνουν μέχρι και 90%.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε τους :

α) 1257/99 που αφορά την Μεταποίηση Γεωργικών - Κτηνοτροφικών - Γαλακτοκομικών προϊόντων
β) 867/90 Πρωτογενής Επεξεργασία Δασικών προϊόντων
γ) 4042/90 Μεταποίηση - Κατάψυξη ψαριών
δ) 797/85 για σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Δραστηριοτήτων
ε) 2601/98 για τις Μ.Μ.Ε. κ.λ.π.

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΕΠΕ αναλαμβάνει να εκπονήσει και να καταθέσει σ' όλα τ' αρμόδια τμήματα των Δημοσίων Οργανισμών πλήρεις τεχνικοοικονομικές μελέτες με όλα τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς παραστατικά. Αφού παρακολουθηθεί ο φάκελλος της επένδυσης όταν έρθει η έγκριση αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των εκταμιεύσεων των επιδοτήσεων σε ταχύτατους ρυθμούς.