ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ             

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΝΟΜΟΙ / ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το τεχνικό επιτελείο με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. έχει επιτελέσει στο Β' Κ.Π.Σ. και ειδικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας ένα επιτυχημένο έργο. Έχει να επιδείξει με επιτυχία ένα Υδροηλεκτρικό έργο στην ορεινή περιοχή της Καρδίτσας που εργάζεται με επιτυχία τρία χρόνια τώρα και σημαντικές εφαρμογές στην βιομηχανία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Στο Γ' Κ.Π.Σ. έχουν λάβει έγκριση ΡΑΕ και άδεια παραγωγής ηλεκτικής ενέργειας δώδεκα Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα και είναι στο στάδιο εγκατάστασης τα οκτώ από αυτά.

Τα έργα που ολοκλήρωσαν την υλοποίηση έλαβαν τις ανάλογες επιδοτήσεις στην εντέλειά τους.

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Ε.Π.Ε. πλαισιωμένη με οικονομολόγους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γεωτέχνες και τοπογράφους μπορεί να αναλάβει κάθε είδους έργο που έχει σχέση με την ενέργεια στο Γ' Κ.Π.Σ. και στα εθνικά αναπτυξιακά κίνητρα όπως του Ν2601/98 κ.ά.