ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καθετοποίησης της Παροχής Υπηρεσιών στους Πελάτες της και προκειμένου να τους εξυπηρετεί όσο γίνεται γρηγορότερα, δημιούργησε τμήμα απο μόνιμους συνεργάτες μηχανικούς και μηχανολόγους της Εταιρείας, οι οποίοι σχεδιάζουν - παρουσιάζουν - προτείνουν τα διάφορα σχέδια στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται με τα πιό σύγχρονα προγράμματα σε Η/Υ έτσι ώστε σε ταχύτατους ρυθμούς ο πελάτης παραλαμβάνει τα τελικά του σχέδια.

Εκπονούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες, (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ), που είναι απαραίτητες για την παρουσίαση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον, προχωρούμε στην έκδοση Οικοδομικών και Μηχανολογικών Αδειών για κάθε επενδυτικό σχέδιο που αναλαμβάνουμε.